پاورپوینت درس یازدهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم تفکر خلاق (واگرا)

پاورپوینت درس یازدهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم تفکر خلاق (واگرا)

 پاورپوینت درس یازدهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم تفکر خلاق (واگرا)

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 17 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

بخش 11 تفکر خلّق (واگرا) تفکر خلّق
همۀ انسان ها با درجات متفاوتی دارای قدرت تفکر خلّق هستند. به تواناییِ تولید و خلق راه حل ها و اهداف جدید از طریق ترکیب، تغییر و کاربرد ایده های موجود، تفکر خلّق گفته می شود. تفکر خلّق شیوه ای متمایز از نگاه کردن به جهان و دیدن آن دسته از روابط میان اشیایی است که دیگران از دیدن آن عاجزند. تفکر خلّق می کوشد تا ساختار و قالب را به هم بریزد و اطلاعات محبوس شده در آنها را آزاد سازد تا بتواند شیوه های تازه ای از ارتباط را برقرار کند (مثل عملکرد دنده عقب اتومبیل برای جابه جایی و خروج از پارک). بنابراین تفکر خلّق استعداد نیست بلکه مهارت (مثل مهارت رانندگی) است که می توان آن را کسب کرد. فعالیت تفکر خلّق: چگونه می توان با استفاده از چهار خط راست، 9 نقطۀ شکل 1 -11 را به هم وصل کرد، به طوری که قلم از روی کاغذ برداشته نشود فعالیت کاربردهای سوزن: با همفکری اعضای تیم، تعدادی از کاربردهای دیگرِ سوزن را، به جز استفاده های مرسوم، بنویسید.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... فعالیت سخاوتمندی: درباره معانی سخاوتمندی و روش های مختلف آن، ایده های خلّقانه و نوآورانه ای ارائه دهید و در ادامه، جدول 1- 11 را تکمیل کنید (تیمی برنده است که راه حل های خلّقانه بیشتری ارائه دهد). موانع تفکر خلّق
عواملی که ممکن است توانایی شما را در خلّق بودن محدود کنند، در چهار دسته قرار می گیرند.
1- عوامل همیشگی: تمایل به عاداتِ از قبل طراحی شده، معمولاً خلّقیت را از بین می برد. (دیدن و درک کردن همه چیز از روی عادت و فکر نکردن به شیوۀ استفاده از آن).
2- عوامل محیطی: سنت ها و انتظارات اجتماعی می توانند در افراد موجب کنترل های کلیشه ایِ بیش از حد و مانع از بروز افکار جدید شوند (مانند ترس از متفاوت بودن، تمایل به حفظ وضعیت موجود). 3- عوامل ادراکی: نداشتن اطلاعات و دانش کافی نسبت به محیط پیرامونِ خود، موجب جلوگیری از ارائۀ ایده های جدید می شود.
4- عوامل انگیزشی/ هیجانی: هنگامی که فرد بیش از اندازه احساساتی یا بی انگیزه است، تفکر خلّق در وی از بین می رود (مثل نداشتن اعتماد به نفس، ترس از تمسخر و ...). بحث و گفت و گو علی فردی 15 ساله است. وی به تازگی تصمیم گرفته کسب وکاری را هاندازی کند. ولی پس از رویارویی با یک سری مشکلات خانوادگی و مالی آن را رها می کند. آیا وی باید راه اندازی کسب و کار را فراموش کند؟ در تیم خود بحث و گفت و گو کنید و راه حل هایی را که به ذهنتان می رسد به وی پیشنهاد دهید. تیم برنده، تیمی است که راه حل های جدیدی ارائه دهد.