پاورپوینت درس سیزدهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم توسعه خلاقیت تیمی

پاورپوینت درس سیزدهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم توسعه خلاقیت تیمی

 پاورپوینت درس سیزدهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم توسعه خلاقیت تیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 21 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

بخش 13 توسعۀ خلّقیت تیمی روش طوفان فکری

در این روش تیمی، اعضای تیم به ارائۀ راه حل هایی برای حل مسئله می پردازند. 
مراحل آن را در شکل 1 -13 ملاحظه می کنید. ارائۀ اطلاعاتِ پیش زمینه، قبل ازشروع
راهنمای تیم با ارائۀ اطلاعات پیش زمینه، اعضارا برای ایده دادن تشویق کند. تعریف دقیق مسئله یا مشکل
به شکل سؤال مطرح شود. تولید ایده و راه حل بدون محدودیت 
هیچ ایده ای رد نشود، ایده ها را ارزیابی نکنید. کمیّت ایده ها، نه کیفیت آنها مهم است. دسته بندی ایده ها و راه حل ها
همۀ ایده ها و راه حل ها را نام گذاری، گروه بندی، اولویت بندی و ترکیب کنید. بررسی مزایا و معایب ایده ها و راه حل ها
هیچ ایده ای رد نشود، مزایا و معایب آنها را یادداشت کنید. نقد و ارزیابی ایده ها و راه حل ها
ایده ها را براساس قابلیت اجرا، کاربردی بودن و … ارزیابی کنید. ارائۀ بهترین راه حل و اجرای آن مراحل روش تیمی طوفان فکری در این روش باید علاوه بر راهنمای تیم، یک دستیار راهنما هم انتخاب کنید. دستیار باید کلیۀ ایده ها، راه حل ها، نقدها و ارزیابی هایی را که مطرح می شوند بر روی کاغذ یا تابلویی که دیگر اعضا ببینند، ثبت کند. فعالیت طوفان فکری: پرویز مالک یک کسب و کارِ تولید بستنی است. وی دریافته است که باید در محصول خود تغییراتی ایجاد کند. با استفاده از روش تیمیِ طوفان فکری، راه حل هایی برای کمک به او در تولید محصولِ بهتر، ارائه دهید. روش شش کلاه تفکر
روشی است که در آن با استفاده از شش سبک فکری، موضوع یا مسئله بررسی می شود. برای هر سبک فکری، یک کلاه با رنگ مخصوص به خود در نظر گرفته شده و هر رنگ نشان دهنده طرز تفکری متفاوت است. در جدول 1 -13 مواردی در خصوص ویژگی های شش کلاه تفکر آمده است. با انجام دادن فعالیت زیر با این روش کاملاً آشنا می شوید. ویژگی های شش کلاه تفکر فعالیت روش شش کلاه تفکر:
مدرسه خود را مورد بررسی قرار دهید و یکی از مسائل یا نیازهای مدرسه را انتخاب کنید. سپس به منظور ارائۀ راه حل متناسب با مسئله یا نیاز، تیم های شش نفره تشکیل دهید. 1- شش مداد یا کارت با رنگ های (سفید، قرمز، سیاه، زرد، سبز، آبی) تهیه و هر نفر یک رنگ را انتخاب کند.
2- دارندگان کارت آبي از صندلی بلند شوید و یکی از شما با بیانی رسا متن زیر را بخوانید: (2 دقیقه)
((من راهنمای تیم و نقش ساماندهی روند تفكر تیم را برعهده دارم. نظرات بقیۀ کارت ها را مورد ارزیابی قرار می دهم و ساماندهی می کنم. جهت دهی تفکرات تیم با بنده خواهد بود. از شما انتظار دارم برای یافتن راه حل در خصوص مسئلۀ ........... در مدرسه همکاری لازم را مبذول نمایید))
٣- سپس همه به مسئله فکر کنید. 4- از دارندۀ کارت سفید (تفکر بی طرفانه به موضوع) بخواهید، کارت خود را بالا بگیرد. در این مرحله بدون اینکه نظرات یکدیگر را مورد قضاوت قرار دهید، فقط باید راه حل ارائه دهید، تا اطلاعات لازم جمع آوری شود.