پاورپوینت درس نوزدهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم مدل کسب و کار (قسمت یکم) مشتری شناسی

پاورپوینت درس نوزدهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم مدل کسب و کار (قسمت یکم) مشتری شناسی

 پاورپوینت درس نوزدهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم مدل کسب و کار (قسمت یکم) مشتری شناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 15 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

 بخش 19 مدل کسب و کار

قسمت یکم : مشتری شناسی مدل کسب و کار
مدل کسب و کار، منطق یک کسب و کار یا شرکت را با چگونگی خلق، ارائه و کسبا رزش و درآمد آن توصیف می کند. قبل از شروع هر کسب و کاری ابتدا باید آن را طراحی کرد. 
مدل کسب و کار را می توان به 9 جزء سازنده اساسی دسته بندی کرد. این اجزا به ترتیب شامل مشتری شناسی ، طراحی ارزش پیشنهادی، تعیین کانال توزیع، ارتباط با مشتریان، درآمد زایی، منبع یابی، فعالیت های کلیدی، شریک یابی و برآورد هزینه ها است. 
در شکل 1- 19 مدل کسب و کار به همراه بوم آن نشان داده شده است. مدل کسب و کار و بوم آن فعالیت فعالیت های زیر را به صورت تیمی انجام دهید.
1- با مطالعه و شناخت انواع کسب و کار و با توجه به موافقت اعضای تیم، یک کسب و کار را انتخاب کنید.
2- با همفکری یکدیگر اسمی را به عنوان نشان (برند) کسب و کارتان انتخاب نمایید. نشان برای یک کسب و کار از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا به یک محصول یا خدمت هویت می دهد و تصویری مثبت یا منفی در ذهن مشتری ایجاد می کند.
3- برای طراحی مدل کسب و کار باید به تکمیل اجزای آن بپردازید. با توجه به سؤالات شکل 1 -19 - ب، اجزای بوم مدل کسب و کار تیم تان را طراحی و در شکل 2 -19 وارد کنید. 4- مشابه شکل 2 -19 را به صورت خام بر روی یک برگ 3A به عنوان یک پوستر، ترسیم کنید.
تذکر: تکمیل شکل 2 -19 در اینجا فقط برای آشنایی اولیه شما با بوم مدل کسب و کار است. در واقع بوم اصلی را در بخش های بعدی پس از بررسی دقیق تمامی اجزای آن، به صورت مرحله به مرحله تکمیل خواهید کرد. مشتری شناسی: مشتریان، قلب هر کسب و کاری را تشکیل می دهند. بدون مشتریان (سودآوری)، هیچ کسب و کاری نمی تواند در بلند مدت دوام بیاورد. برای انتخاب نوع فعالیت کسب و کار خود باید مشتریان بخش بندی شوند.
مشتریان بر مبنای سن، جنسیت، تحصیلات، سطح درآمد، نوع شغل، محل زندگی و نظایر اینها قابل تفکیک هستند. مجموعه های مختلف مشتریان می توانند بر اساس خواسته ها و ویژگی های مختلف بخش بندی شوند. انواع بخش های مشتریان شامل بازار انبوه، گوشه بازار، بازار بخش بندی شده، بازار متنوع و بازار چند وجهی است(شکل 4 -19). انواع بخش های مشتریان بازار انبوه بازار
بخش بندی
شده گوشه بازار بازار متنوع بازار چند
وجهی انواع بخش های مشتریان فعالیت با توجه به کسب و کار انتخابی تیم تان، برای تعیین قسمت مشتری شناسی مدل کسب و کار، جدول 1- 19 را تکمیل کنید. بررسی قسمت مشتری شناسی مدل کسب و کار فعالیت تکمیل قسمتِ مشتری شناسی بوم مدل کسب وکار: با توجه به نتایج به دست آمده از فعالیت قبل و بحث و گفت و گو در تیم خود، قسمتِ مشتری شناسی مدل بوم کسب و کار را در پوستر وارد کنید.
مثال: صدرا، محمدرضا و حمید با هم تصمیم گرفته اند یک کسب و کار در زمینۀ بازی های رایانه ای راه اندازی کنند. آنها متناسب با کسب و کار خود، گروه مشتریان خود را انتخاب و محصول یا خدمت موردنظر خود را مشخص کرده اند. در واقع آنها در قسمتِ مشتری شناسی بوم مدل کسب و کارشان، گروه سنی نوجوان را وارد کرده اند. ارزیابی مشتری شناسی: بوم مدل کسب و کار، باید از چهار منظر مورد ارزیابی قرار گیرد.